Redagowanie treści dostępnej strony WWW

Ikona Redagowanie Stron Internetowych

28.02.2018 Warszawa

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej publikacji dostępnych treści na stronie internetowej dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie cyfrowe. Wykorzystamy do tego demo prostego systemu CMS, w którym zaimplementowane są najpopularniejsze edytory tekstowe WYSIWIG.

Przekonamy, że dostępność to korzyść zarówno dla właściciela strony jak i odbiorcy. Przedstawimy bariery z jakimi borykają się osoby narażone na wykluczenie cyfrowe w tym osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, czy ruchu.

Program szkolenia:

 1. Prawo o dostępności.
 2. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe.
 3. Dostępność (Accessibility) stron internetowych:
  • Osoby niewidome i niedowidzące (prezentacja działania programu czytającego),
  • Osoby głuche i głuchoniewidome,
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie,
  • Osoby starsze,
  • Osoby korzystające z urządzeń mobilnych.
 4. Omówienie głównych zasad WCAG2.0:
  • Postrzegalność,
  • Funkcjonalność,
  • Zrozumiałość,
  • Rzetelność.
 5. Dostępne treści:
  • Zrozumiały tekst,
  • Formatowanie tekstu,
  • Użycie nagłówków,
  • Użycie list,
  • Odnośniki,
  • Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych,
  • Formularze,
  • Kontrast,
  • Wideo,
  • Audio,
  • Dokumenty do pobrania (DOC, PDF).
 6. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Termin Szkolenia:

najbliższe szkolenie odbędzie się 25 maja 2017 roku, w Warszawie.

Czas trwania szkolenia:

szkolenie jednodniowe, 5 godzin.

Adresaci:

 • redaktorzy stron WWW,
 • wszystkie osoby zaangażowane w redagowanie i publikację treści w Internecie.

Metody pracy:

 • uczestnicy zapoznają się z zasadami działania programów czytających,
 • szkolenie podzielone jest na dwie części: prezentację oraz warsztaty praktyczne przy komputerach, na których dostępne jest demo systemu CMS.*

*W przypadku szkolenia w siedzibie zamawiającego warsztaty przeprowadzone są w oparciu o Państwa materiały firmowe (strona www, dokumenty, itd.)

Warunki cenowe:

 • 450 PLN netto za pierwszą osobę oraz 400 PLN netto za każdą następną osobę,
 • 350 PLN netto za osobę.*

*Podana cena odnosi się do szkolenia powyżej 8 osób.

W przypadku szkolenia poza siedzibą Fundacji, koszty dojazdu do klienta to ilość km x 0,8358.

Rabaty:

cena może podlegać negocjacjom w przypadku zgłoszenia więcej niż 10 osób.

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty,
 • catering w przerwie kawowej.

Prowadzący:

Zmiana terminu:

Fundacja Widzialni zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca nie może poprowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora lub jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób.

Zgłoszenie udziału:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu „Redagowanie treści dostępnej strony internetowej” prześlij swoje zgłoszenie na adres e-mail: biuro@widzialni.org lub skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: