Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Osoba na wózku inwalidzkim

02.03.2018 Warszawa

Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa jak osoby w pełni sprawne, dlatego też, powinny mieć dobry dostęp do wszelkich usług, z których korzystają na co dzień.

Szkolenia z zakresu savoir-vivre wobec osoby z niepełnosprawnością nauczą i zwrócą uwagę jak skutecznie pomóc klientowi z niepełnosprawnością, jak właściwie zachować się w stosunku do osób ze specjalnymi potrzebami (podawanie ręki, rozmowa, prowadzenie, opis przedmiotów itp.)

Uczestnicy szkoleń:

 • pracownicy HR,
 • pracownicy bezpośredniej obsługi klienta (recepcja, biuro obsługi klienta),
 • pracownicy pomocy technicznej,
 • pracownicy działów szkoleniowych.

W każdym szkoleniu udział będzie brało od 10 do 20 osób, szkolenie seminaryjno–warsztatowe: 3 godziny seminarium, 3 godziny warsztatów. Szkolenie z udziałem trenerów z niepełnosprawnościami.

Tematyka:

 • Zasady komunikacji,
 • Zasady właściwego zachowania wobec osoby z niepełnosprawnością,
 • Doświadczenie niepełnosprawności.

Program szkolenia:

 • Powitanie i przedstawienie tematu zajęć;
 • Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności;
 • Rozmowa na temat osób z niepełnosprawnościami w środowisku, w którym funkcjonują uczestnicy zajęć;
 • Podstawowe akty prawne wobec niepełnosprawności obowiązujące w Polsce;
 • Stopnie i rodzaje niepełnosprawności;
 • Nauka, praca, życie codzienne osób z niepełnosprawnościami;
 • Pasje, hobby i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami;
 • Sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie i wykonywanie pracy, którym posługują się osoby z niepełnosprawnościami;
 • Jak skutecznie pomóc klientowi z niepełnosprawnością w załatwieniu sprawy?
 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową i różnice w podejściu do nich ze względu na sposób poruszania się;
 • Ćwiczenia praktyczne z użyciem wózka inwalidzkiego;
 • Prezentacja materiałów i pomocy, które pomagają osobom z niepełnosprawnością sensoryczną w codziennym funkcjonowaniu;
 • Właściwe zachowanie wobec klienta z niepełnosprawnością wzrokową: podawanie ręki, rozmowa, prowadzenie, podawanie przedmiotów, opis otoczenia itp.;
 • Ćwiczenia praktyczne: rozmowa, czynności codzienne, poruszanie się z białą laską i zasłoniętymi przez gogle oczami, a także ze stoperami w uszach itp.;
 • Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych w kontaktach z klientem z dysfunkcją wzroku;
 • Alternatywne sposoby komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi, jak: alfabet Lorma, język migowy, daktylografia;
 • Nauka daktylografii i kilkudziesięciu znaków języka migowego;
 • Formy komunikacji z osobą głuchą w przypadku nieznajomości języka migowego;
 • Podsumowanie zajęć.