ARIA na dostępnych stronach www

Ikona Szkolenie ARIA

27.02.2018 Warszawa

Szkolenie kierowane jest do webmasterów oraz webdeveloperów. Stanowi odpowiedź na pytanie, jak w dostępny sposób stosować ARIA na stronach internetowych. Wyjaśnimy czym są atrybuty ARIA i jak prawidłowo wykorzystywać je na stronach internetowych.

Program szkolenia:

 1. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe i ich aplikacje asystujące (W tym prezentacja działania programów czytających).
 2. Krótko o WCAG 2.0.
 3. WAI-ARIA. Czym jest i jak stosować?
  • Najczęściej używane role i właściwości,
  • Podstawowe zasady użycia ARIA,
  • Role i właściwości w praktyce:
   • Landmarks,
   • Ukrywanie treści,
   • Komunikaty i ostrzeżenia,
   • Opisywanie formularzy i komunikatów,
   • Live regions,
   • Okienka dialogowe,
   • Zakładki,
   • Suwaki,
   • Wykresy, mapy (np. SVG).

Termin szkolenia:

najbliższe szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2017 r., w Warszawie.

Czas trwania szkolenia:

szkolenie jednodniowe, 4-5 godzin.

Adresaci:

 • Webmasterzy,
 • Webdeveloperzy.

Wymagania:

 • wiedza: znajomość HTML, CSS, JavaScript (opcjonalnie jQuery),
 • sprzęt: komputer, słuchawki.

Metody pracy:

 • prezentacja,
 • ćwiczenia.*

*W przypadku szkolenia w siedzibie zamawiającego warsztaty przeprowadzone są w oparciu o Państwa materiały firmowe (strona www, dokumenty, itd.)

Warunki cenowe:

 • 450 PLN netto za pierwszą osobę oraz 400 PLN netto za każdą następną osobę,
 • 350 PLN netto za osobę.*

*Podana cena odnosi się do szkolenia powyżej 8 osób.

W przypadku szkolenia poza siedzibą Fundacji, koszty dojazdu do klienta to ilość km x 0,8358.

Rabaty:

cena może podlegać negocjacjom w przypadku zgłoszenia więcej niż 10 osób.

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty,
 • catering w przerwie kawowej.

Prowadzący:

Zmiana terminu:

Fundacja Widzialni zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca nie może poprowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora lub jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób.

Zgłoszenie udziału:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu „ARIA na dostępnych stronach www” prześlij swoje zgłoszenie na adres e-mail: biuro@widzialni.org lub skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: